Coaching

Doelstelling

Het nemen van een beslissing kan ingewikkeld zijn wanneer deze betrekking heeft op een nieuwe buitenlandse markt, onder andere omdat er sprake is van een verscheidenheid van juridische kaders, voorschriften en gebruiken.

Een coach met de juiste expertise en ervaring kan in zulke situaties van toegevoegde waarde zijn. Onze professionele coaching biedt een efficiënte en doelgerichte begeleiding van leidinggevenden en/of medewerkers in deze fase. 

Werkwijze

In onze coaching neemt de deskundigheid van de ondernemer of het management een belangrijke plaats in. Zij beschikken over de vaardigheden en talenten om de problemen en uitdagingen, die komen kijken bij veranderingen, op te lossen . Wij – de persoonlijke coaches – begeleiden in dit veranderingsproces. We zeggen niet wat er gedaan moet worden, maar werken gezamenlijk een oplossing op maat uit, die is afgestemd op de individuele doelstellingen en behoeften. 

Met onze coaching waarborgen we een optimaal en effectief resultaat voor de onderneming. Wij geven u zekerheid bij uw veranderingsprocessen, zodat u met een goed gevoel beslissingen kunt nemen. De coaching van uw onderneming (corporate coaching) is gericht op ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, belastingen, juridische kwesties, personeel, verkoop, distributie en financiën. Daarbij houden we rekening met uw doelen, strategiën en motivatie.

Ervaring en vakkennis is in de praktijk onontbeerlijk om de opgaven die met veranderingen gepaard gaan op te lossen. Onze corporate coaching is specifiek gericht op een optimale implementatie van processen in de alledaagse praktijk van uw onderneming.

Visie -> doel -> implementatie -> controle -> bijsturing

 

1. De adviesbehoefte

In het kostenloze en vrijblijvende intakegesprek wordt duidelijk waar het om gaat en wat men wil veranderen of implementeren. We maken afspraken over de inhoud (SOLL- en IST-situatie), duur en intensiteit van de coaching, en hoeveel inspanning hiermee gemoeid is.

2. De uitwerkingfase

In deze tweede stap gaat het om de uitwerking en ontwikkeling van ideeën, persoonlijke stategiën, benaderingswijzen en vooral de vertaalslag naar de praktijk. Aan de hand van een actie- en trainingsschema worden concrete maatregelen geformuleerd. De uitwerkingsfase kenmerkt zich door persoonlijke gesprekken en inzet van bruikbare methodes, zoals analyses, oefeningen, communicatietechnieken enz.

3. De voltooiing

We voltooien de coaching met een samenvatting van het proces. We inventariseren de bereikte veranderingen en controleren in hoeverre de getroffen maatregelen de beoogde doelstellingen hebben bereikt (SOLL-/IST balans). In een afsluitend gesprek nemen wij dit gezamenlijk met u door.