Diensten

Advies

Unterschieden werden fünf unterschiedliche Bereiche, welche auf lokaler Ebene, d.h. in Deutschland oder auf europäischer Ebene umgesetzt werden können:

Lees meer

Coaching 

Het instituut onderscheidt vijf verschillende adviesactiviteiten welke op lokaal of Europees niveau toegepast kunnen worden:

Lees meer

European Business Support

Het nemen van een beslissing kan ingewikkeld zijn wanneer deze betrekking heeft op een nieuwe buitenlandse markt, onder

Lees meer

Marketing

Beste lezers, een nieuwe kijk op marktmogelijkheden? een andere manier van benaderen? Nieuwe wegen naar nieuwe markten,

Lees meer

Rating

Een rating of kredietbeoordeling is een beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming. Bij een rating wordt door middel

Lees meer