Nederland verdient flink aan enorme Europese subsidiepot Horizon2020

Jutta Wolf vond op fd.nl: ‘Miljoenen Europees subsidiegeld naar Nederland’

Nederland heeft het afgelopen anderhalf jaar goed gescoord bij de toekenning van subsidies uit het reusachtige Horizon2020-programma, gericht op modernisering van de Europese economie. Nederlandse bedrijven en universiteiten haalden €866 mln op in Brussel. Dat is €340 mln meer dan de Nederlandse overheid heeft bijgedragen aan het subsidieprogramma van de Europese Unie.

Dat blijkt uit een berekening die het ministerie van Economische Zaken op verzoek van het FD heeft gemaakt. ‘Van iedere €1 die we in het programma stoppen, krijgen we € 1,60 terug’, concludeert een woordvoerder van minister Henk Kamp van EZ. Via Horizon2020 zal de EU komende jaren nog tientallen miljarden euro’s aan subsidies voor innovatie uitkeren.

Van de €11,2 mrd subsidies die tot nu toe via Horizon2020 zijn toegekend, vloeit 7,7% naar Nederland. Dat percentage – ruim boven het streefcijfer van 7% - is goed nieuws voor Kamp. Direct na aanvang van Horizon2020 scoorden Nederlandse bedrijven onder het gemiddelde, wat leidde tot kritische vragen van Tweede Kamerleden. Het ministerie besloot toen de begeleiding op te voeren van mkb-bedrijven die een subsidie bij Horizon2020 willen aanvragen.

‘Nederland heeft inderdaad goed meegedraaid’, concludeert subsidieadviseur Arno Schoevaars van PNO Consultants. Niettemin maakt hij enkele kanttekeningen. Zo wijst hij erop dat meer dan 80% van de Nederlandse aanvragen niet wordt gehonoreerd. Dat is hoger dan in het verleden het geval was. Daardoor kiezen veel bedrijven ervoor geen eigen projectvoorstel in te dienen, maar ‘mee te liften’ met projectaanvragen van anderen. ‘Dat komt de kwaliteit van de aanvragen niet ten goede, en dat krijgen we ook te horen van de beoordelaars in Brussel.’

Het indienen van een subsidieaanvraag voor Horizon2020 kost volgens Schoevaars al snel meer dan € 50.000, hoofdzakelijk aan arbeidskosten. In zeker vier van de vijf gevallen blijkt dat achteraf weggegooid geld. De subsidie per project bedraagt gemiddeld € 3 mln. Het ministerie van EZ wijst er juist op dat de Nederlandse aanvragen met 18,9% relatief vaak worden gehonoreerd. Het Europese gemiddelde ligt op 11,8%.

De absolute uitblinker bij de Nederlandse subsidieaanvragers is de Universiteit van Amsterdam en het daarmee verbonden AMC, die samen €36 mln ophaalden in Brussel. Op de tweede en derde plaats komen de Universiteit van Utrecht (€23 mln) en de Universiteit van Leiden (€20 mln). TNO moet tot nu toe genoegen nemen met €10 mln.

Van de € 866 mln subsidie komt € 252 mln terecht bij Nederlandse bedrijven, waaronder Philips en NXP. ASML zag één projectaanvraag gehonoreerd, maar dat was wel een hele grote. Het bedrijf uit Veldhoven haalde € 8,5 mln op. Het midden- en kleinbedrijf strijkt ruim de helft op van de € 252 mln die naar het Nederlandse bedrijfsleven vloeit. 

 

Leave your comments
Comments
  • No comments found